Meny ( sve )

Menu ( eng, ita, de )

Menú ( esp )

Menoy (gr)

Media and Files

Blender Projects

Contact us

Psykologi 2: Reklam Psykologi 

 

 

 

Människans Iver och dopaminerat liv, Denna reklam talar till det innersta i det psykologiska i en människa – Få motion och mat överlevnaden är säkrad. Men också färgen talar till en på ett mer latent viss. Och vilken font man har valt säger något till oss. Kanske är färgerna så okomplicerat för att påminna oss om vår oidipus fas när vi var yngre. Jag kan nog säga att psykoanalysen fortfarande lever och i denna reklamen talar den i Rött, Vitt, Gult jag tror att alla har någon smärre koppling till McDonalds som talar till oss så det är inte bara mat men ett minne och en upplevelse som får oss att ta en promenad på 237m till denna restaurang. 

 

 

 

 

Men ibland då har man ju problem med hjärntvätt och då kom denna reklam till en befrielse för vårt  

Inre. Vi kanske speglar oss mot en tomhet och frid. Och därför har denna reklamen lite annorlunda färg, Här ser vi blått och rött. Blått som kanske står för fostrets utveckling från en gamet till ett foster och vidare till ett oskyldigt barn som senare i livet ska förstöras av dopamin fyllda erfarenheter från externa källor. 

 

 

 

Och här har Burger King gått ifrån det enkla (I McDonald reklamen)  

till den kognitiva och Pedagogiska vägen. Man lär kunden att öppna  

munnen när burgaren närmar sig. Men också en mer sexualistisk direktion 

En ung vacker kvinna som öppnar munnen med en upplyst cirkulär brunfärgad bakgrund 

Med svart avgränsning.  

 

Hennes ögon är vidöppna och samtidigt i chockerat läge. Här vill Burger King  

Tala till mäns sexualitet och Kvinnors Identifikation och själv uppfyllnad i mäns ögon  

Så konflikt är ett tema är aktuell i denna reklamen. Och texten “it´ll blow your mind way”  

Ger labila män och kvinnor en ny anledning att söka vård för psykoser.   

 

 

 

Slutligen vad föräldrar gör mot sina barn under sin barndom tvingar dem att åka till Kreta 

(endast som ett bra avslut av mitt arbete) Här ser man ett barn i en stressad situation och med tårar i ögonen. Han kommer förmodligen få men för livet. Kanske bli en sex missbrukare eller missbrukare för att kompensera sina skuldkänslor när han var tvungen att åka till kreta istället för Liseberg i Göteborg.  

 

Som är en trevlig stad, Med sympatiska människor och ganska få soltimmar. Här använder Liseberg Utveckling psykologin och Miljö Konservativa värden för att ge sina offer skuldkänslor och tillslut psykoser och mindre komplex mot sina medmänniskor. och att ha en blåaktig bakgrund för att symbolisera frihet ger offren en ny dimension av Psykologisk Förfall. 

 

 

Slutord: Reklam har en uppgift att gå i det latenta hos personen/personerna som är dem tilltänkta  

              Offren. Genom att använda sexuella och framstående symboler. Då lurar/lockar olika företag 

              Oss till att införskaffa varor i ett moln av dopaminerat dröm stadium. Ibland får dem oss att  

              Spegla våra brister/styrkor mot den tilltänkta varan som utökar vårt primitiva men också är 

              Konstruerade till att tilltala vårt Kognitiva och lekfulla tankar. Men har också en Pedagogisk   

              Dimension.  

 

 

 

 

Källor: 

 

Burger King Reklam : https://www.google.se/search?q=reklam&tbm=isch&imgil=sw79OqwDCpnprM%253A%253Bexh8bL5NXGnkUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Freklamombudsmannen.org%25252Futtalande%25252Fmax-grand-de-luxe&source=iu&pf=m&fir=sw79OqwDCpnprM%253A%252Cexh8bL5NXGnkUM%252C_&usg=__G-J_yWNq2fzv-j_jI2ziIje07RI%3D&biw=1280&bih=956&ved=0ahUKEwifuMDd5r7RAhUE6CwKHW-CD_YQyjcIVQ&ei=Ip14WJ-fIITQswHvhL6wDw#imgrc=LWCeXHqa5rouHM%3A 

 

McDonalds Reklam: 

https://www.google.se/search?q=reklam&tbm=isch&imgil=sw79OqwDCpnprM%253A%253Bexh8bL5NXGnkUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Freklamombudsmannen.org%25252Futtalande%25252Fmax-grand-de-luxe&source=iu&pf=m&fir=sw79OqwDCpnprM%253A%252Cexh8bL5NXGnkUM%252C_&usg=__G-J_yWNq2fzv-j_jI2ziIje07RI%3D&biw=1280&bih=956&ved=0ahUKEwifuMDd5r7RAhUE6CwKHW-CD_YQyjcIVQ&ei=Ip14WJ-fIITQswHvhL6wDw#imgrc=uIbNGOnjBkmbNM%3A 

 

Vinn en Dröm resa reklam : https://www.google.se/search?q=reklam&tbm=isch&imgil=sw79OqwDCpnprM%253A%253Bexh8bL5NXGnkUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Freklamombudsmannen.org%25252Futtalande%25252Fmax-grand-de-luxe&source=iu&pf=m&fir=sw79OqwDCpnprM%253A%252Cexh8bL5NXGnkUM%252C_&usg=__G-J_yWNq2fzv-j_jI2ziIje07RI%3D&biw=1280&bih=956&ved=0ahUKEwifuMDd5r7RAhUE6CwKHW-CD_YQyjcIVQ&ei=Ip14WJ-fIITQswHvhL6wDw#imgrc=_ 

 

Vissa barn tvingas åka till kreta reklam : https://www.google.se/search?q=reklam&tbm=isch&imgil=sw79OqwDCpnprM%253A%253Bexh8bL5NXGnkUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Freklamombudsmannen.org%25252Futtalande%25252Fmax-grand-de-luxe&source=iu&pf=m&fir=sw79OqwDCpnprM%253A%252Cexh8bL5NXGnkUM%252C_&usg=__G-J_yWNq2fzv-j_jI2ziIje07RI%3D&biw=1280&bih=956&ved=0ahUKEwifuMDd5r7RAhUE6CwKHW-CD_YQyjcIVQ&ei=Ip14WJ-fIITQswHvhL6wDw#imgrc=CWgW-ez5Xi6sRM%3A 

 

 

Mvh Johnatan Lee Davis

Hemtentamen Projektledarutbildningen Organisation och HR kunskap 

 

Dag 1. Rätt person på rätt position skulle jag utgå ifrån. 

Dag 2. Det kan vara allt ifrån praktiskt till teoretiska bas/utvecklad kunskap 

Dag 3. En strukturerad kompetensintervju, Det är när man har gjort en bakgrundsundersökning  

             Planerat förfarandet och genomför intervjun på ett strategiskt och korrekt sätt 

Dag 4. Jag skulle nog säga när det finns en begränsad arbetstillgång. 

Dag 5. Det är en självständig enhet i ett företag eller statlig/offentlig organisation. 

Dag 6. Första exemplet Enskilt företag, Det är ett företag som en person/personer kan starta med ett mindre krav än ett aktiebolag och ingen start belopp. Andra exemplet Aktiebolag det är ett företag där man har ett antal aktieägare(delägare) där krävs ett specifikt Start belopp. Offentlig sektor där staten eller kommunen är initiativtagaren.  

Fråga 1.  

 

Då och Nu arbetets och företagandets utveckling 

 

Om man tittar tillbaka kanske till forntiden och antiken då var ju samlar/jagar kulturen en verklighet som övergick till Jordbrukssamhället och sedan vid slutet av artonhundratal talet gick till en mer mass-producerad industri inriktning som till en början hade begränsad lagstiftning så barn och äldre kunde vara tvungna att jobba ohumana timmar och i katastrofala omgivningar.  

 

Men i och med nya uppfinningar och mer kunnande om sociologi, psykologi, medicinska genombrott. Då kunde man se ett behov av regleringar till arbetarens fördel på gott och ont. Men också effektiviseringar i fabrikerna var nödvändiga för att hänga med i utvecklingen.  

 

Fordismen är ett exempel där herr Ford såg ett behov och anpassade produktionen så att efterfrågan blev möt till en viss måtta. Men Ford ismen hade vissa begränsningar Special beställningar gick inte de första åren – Ford tillverkade en modell med ett begränsat antal färger (till en början svart) och hans arbetskraft var specialiserade för sin enskilda uppgift. Detta möjlig gjorde en snabb produktion och arbetsupplägg.  

 

Taylorismen fokuserade sig på hur man producerade varan och efter vilka principer det skulle ske på. T.ex. ”Eliminering av tumregler till förmån för vetenskap ”alltså att gamla regler skulle ge vika eller utvecklas med hjälp av vetenskap. Men också ”utesluta onödiga rörelser och aktiviteter för att utöka effektivitet”  

 

denna principen kan ha två positiva effekter för arbetaren och företaget. Om man från ett arbetar perspektiv då blir arbetet mindre slitsamt om vissa rörelser undviks. I produktionen då handlar det om att fragmentera ner produktionen i mindre delar så det blir mer effektivt i slut tampen. Och här kommer den globala handeln in i bilden. 

 

 

Framtiden och Global Handel  

Från och med forntiden till tidig modern tid då har regionala och statliga intressen haft en mer betydelse för företagande och arbetare. Det var efter andra världskriget som detta luckrades upp allt mer med kol och stålgemenskapen samt Schengen fördraget har fokuset gått ifrån närbyggden till staden till den globala handeln.  

 

Där sådana finna ord som solidaritet, folkhemmet och fack är kristalliserats till museet. Nu är det mer effektivitet, Pris, och utveckling som gäller i första hand. 

Nu kan utvecklingen gå explosions artat i jämförelse med tidigare åldrar. Nu kan det balansera på dagar om man vinner eller förlorar en order. 

 

Fråga 2. 

 

Ett Nytt spadtag mot Framtiden 

Process och genomförande 

Dag.1. 

Möte med ordförande och behöriga i företaget, 

Vi har en diskussion om framtiden, kravhantering och genomförande 

Vi beställer en behovsanalys från en extern källa. Och startar projektet 

” Ett Nytt spadtag mot Framtiden” och budgeten antas 

 

 

 

 

 

Dag.2.  

Behovsanalys  

Projektgruppen samlas och vi ackumulerar data för analys och bearbetar denna. 

Vi gör en ekonomisk och framtids projektering av våran marknad och andra marknader som kan påverka våran. Vi bejakar sakkunnigas expertis i dessa frågor och formulerar framtida behovet i våran verksamhet. Och arbetar fram behovet och för värvnings plan för dem kommande åren 

 

Dag.3. 

Företagsdag  

Vi samlar hela företaget för en företagsdag med seminarium och utbildningsmöjligheter 

Och rådfrågar arbetarna om deras synpunkt om framtiden, förvärv och deras roll i företaget som sådan. I slutet av dagen då har vi ett möte med sakkunniga och VD och bearbetar information som har ackumulerat under dagen och gör en såkallat ”ad acta”. Och tillslut tas beslut om intervjuer och utförande av rekryteringar.  

 

 

Dag.4.  

Vi tar emot ansökningar och anbud  

Vi har bestämt oss att utföra strukturella intervjuer. Så fack, företagsledning och andra individer med kompetens rådfrågas och frågorna formuleras. Intervjuare utses och instrueras på vilket sätt intervjun skall genomföras vilka personliga kompetenser som önskas av företaget i stort. 

Intervjuerna delas upp i fyra delar. Första delen Kompetens och utveckling, andra delen arbetserfarenhet och referenser, tredje delen gruppdynamik och övningar i grupp, fjärde delen Historia och information om företaget och dess kultur, Femte delen hälso och fysiktester. 

 

Dag 5 

Sammanslagning information och beslut om avyttring eller förvärvning av arbetare 

Genomförande och kvalitetsanalys av projektet sker här. 

 

  

 

 

 

Fråga 3. 

Förändring till det bättre 

 

Inledning  

Vi har sett ett skiftande arbetsförhållande och vinstfall och utvecklings begränsningar har påverkat företagets livskraft på betydande vis. Nu måste vi reagera på dessa utmaningar på följande sett efter principer och moral som annars skulle skyfflas åt sidan i denna bransch. Vi måste effektivisera allt från teori till praktik. I och med detta då skriver jag detta. 

 

Utförande 

 

Vi måste följa lagen till dess helhet men ack bör säga göra svåra avväganden för att rädda vissa värden i företaget och under kronan som sådan. Först in, sist ut är regeln. Lämplighet är en prioritet och struktur i själ och ande. Unga med liv har en viss charm men erfarenhet är guldvärd. Eftertanke istället för radikal reaktionär i alla lägen.  

 

Hänsyn och fortsatt liv 

 

Ta hänsyn till HR:s belåtenhet samt tolerera fackets vassa kant, arbetarens hårda svett, där anletet formas till hårdhet och till förgyllen metall som kan formas efter kunskap och vilja. Vi måste förankra vetgirigheten i förtagets kultur och framtid.  

 

Som Romarna gjorde i sitt eviga och förfallna rike med minnen av ett förflutet paradis av guld och ädla minnen. Så skall våran produktivitet förädlas till mammon nu och framtiden. Ni har kunskapen för utveckling Nu och i Framtiden. 

 

Ärade Ledning, Arbetare och Kunder 

Vi går in i ett förändrande epok. Vi kommer att skratta och Gråta. Våra förändringar kommer att påverka alla mer eller mindre. Vi kommer att rationalisera organisationen till det bättre. Vi kommer att sparka minst en tredje del av våra arbetare och ge en tiondel arbete i utlandet.  

 

HR kommer att känna heta och liv i framtiden men också spänning. Vi kommer att flytta vissa tjänster i HR till utlandet för vår direkta explorering av tredje världen och följa tesen av globalisering en handel och en arbetsplats. Den enskilda och gruppen kommer att se solen en dag, men när det vet jag ej. 

 

Ha en bra dag! Mvh Johnatan Lee Davis 

 

Referenser 

Kurslitteratur och iakttagelser under klass tid 

Wikipedia : Dubbel checkade fordismen och Taylorismen 

Samband Historia: dubbel checkade historiska händelser 

Latinska Citat: dubbel checkade citatet ”ad acta”. 

 

Slutord: i denna tenta ville jag summera allt som sagt och gjorts i kursen, men också visa en helhet historiskt vis. Att ge en då, nu, och de futuristiska perspektiven på företagande och arbetets utmaningar.

 

Mvh Skribenten Johnatan Lee Davis

Biologi 2 inlämning 2 2017 02 14  

 

Framforskad och skriven av Johnatan Lee Davis 

 

Innehållsförteckning 

 Del 1 : Beskriv nedbrytningen av protein, kolhydrater och fett ... Sid 3  

 

Del 2 : Förklara hur näringsutbytet mellan blodet och kroppens ... Sid 4  

 

Del 3 : Förklara hur gasutbytet mellan lungorna och blodet går till Sid 5  

 

Del 4 : Förklara vad som händer i din kropp när du vaccineras Sid 6 

 

Del 5 : Efter filtreringen av blodet i den del av njuren som kallas Bowmanskapsel... Sid 7 

  

Del 6 : Labb Rapport sid 8 

  

Källförteckning sid 9 

  

Del 1 : Beskriv nedbrytningen av protein, kolhydrater och fett under matspjälkningen. 

I munnen där bryts och finfördelas födan av tänderna och bryts ner av salivet på ett kemiskt viss 

Saliven har en Bakteriehämmande effekt och i saliven finns också enzymet amylas som på börjar ner brytningen av stärkelse.  

  

Födan fortsätter sedan ner till magsäcken (ventrikel) som är positioner vid levern (hepar) på högra sidan och den består av en övre magmun och en nedre. I magsäcken bearbetas födan i 2 – 6 timmar genom att magsäckens glatta-muskler knådar (som finns i magsäckensväggar) födan. 

  

samtidigt bildar epitelceller en sorts slem som innehåller saltsyra och pepsin (icke aktiv pepsin kallas pepsinogenet – det är magsäckens pH surhetsgrad som aktiverar enzymet) pepsinet är enzymet som spjälkar proteiner genom att magsäckens PH-värde denaturerar proteinet så enzymet kan angripa proteinet.  

  

Sedan förser magsäckens nedremun födan till tolvfingertarmen(duodenum) där möts galla från levern och bukspott från bukspottskörteln (pancreas) och går vidare i tunntarmen (jejunum, ileum) där huvuddelen av födan bryts ner av galan  

  

från levern som innehåller ämnet bilirubin som är en rest från nedbrytning av röda blodkroppar, ämnet är det som ger avföringen sin bruna färg.  Galan innehåller också gallsalter som fungerar ungefär som tvättmedel och finfördelar fetter.  

  

Efter tunntarmen har gjort sitt jobb då förs maten vidare genom att musklerna i tarmväggen dras samman (rörelsen som kallas peristaltik) och är kommer födan till blindtarmen med sitt bihang som har en funktion inom kroppens immunförsvar  

  

och därefter kommer födan till tjocktarmen (colon) där återtas ca sju liter vatten per dygn och resterande ämnen som cellulosa och bakterier som kroppen inte har användning av går vidare till ändtarmen som avföring. 

 

Del 2  

Förklara hur näringsutbytet mellan blodet och kroppens celler går till. 

Allt Börjar med Hjärtat (cor), Blodet börjar sin väg från högerkammare till lungorna genom lungartärerna till lungorna (pulmones) där blodet tar upp syre, Som transporteras till vänsterförmak och vidare till vänsterkammare till kroppen.  

  

I kroppen förs blodet vidare till tarmen och tarmens slemhinneveck (ringveck) och tarmludd (villi) där aminosyror och socker transporteras genom blodkärlen. Medan glycerol och fettsyror transporteras genom lymfkärlen. 

  

Och näringen transporteras till vävnaderna. När en samling celler av samma slag bildar en vävnad och flera olika vävnader bildar ett organ. Och i dessa vävnader uppstår osmos/diffusion där ämnen går från en högre koncentrerad lösning till en lägre koncentrerad lösning  

  

och därifrån går näringen aktivt eller passivt in i cellen. Och blir en del av cellandningen som avger co2 som tas ur cellen på samma sätt. 

Del 3 

 

Förklara hur gasutbytet mellan lungorna och blodet går till. 

Vid varje andetag (inandning – Inspiration) tar vi in syre [o] genom näsan eller munnen och vidare genom luftstrupe och luftrör är det riklig blodcirkulation som värmer upp luften innan luften når (bronkerna – det är dem två luftrör som leder till bronkiolerna)  

  

epitelcellerna täcker luftvägarnas yta och producerar ett slem som damm och småpartiklar fastnar i och leds av cilierna upp från luftvägarna till svalget och sväljs ned.  

  

När luften når lungalveolerna går syret till lungkapillärerna (mindre blodkärl) och det sker en alveolär ventilation – blodet tar upp syre och lämnar [co2] koldioxid och det sker en utandning (exspiration). 

Del  4 

Förklara vad som händer i din kropp när du vaccineras. 

 

Immunförsvaret är vår bästa allians mot sjukdomar, Men ibland behöver den en liten knuff 

Det sker delvis av fostret som kan bilda antikroppar som kallas [IgM] men också få antikroppar från moderkakan som kallas [IgG] men också när vi är födda genom modersmjölken som innehåller flera immunglobuliner. Men ibland behöver man utnyttja kroppens egna immunförsvar för att få bukt på sjukdomen innan patienten/offret blir drabbad.  

  

Då utnyttjar man antigen passiv immunisering med en injektion av immunglobuliner som ger ett omedelbart skydd fast kortvarigt eller aktivt immunisering genom att vaccinera sig. Den första vaccination skede runt slutet av sjuttonhundra talet av Edward Jenner och ungefär hundra år senare förbättrade Louis Pasteur metoden. 

  

Vad sker vid vaccination 

Man aktiverar det specifika försvaret genom att tillföra en liten dos av smittämnets antigen.  

Som makrofagerna som tar med sig delar av smittämnet till en lymfkörtel där den analyserar smittämnet och finner antigenen på dess yta och detta får kroppen att producera antikroppar mot smittämnet.  

  

Serum  

Eller så tillför man Antikroppar och immunglobin (Gammaglobulin) som ur serum framställs från tusentals friska blodgivare som har antikroppar mot flera olika smittämnen. T.ex. specifikt immunglobin som används mot stelkramp m.m 

Del 5 

Efter filtreringen av blodet i den del av njuren (renes) som kallas Bowmans kapsel har vi en väldigt utspädd primärurin. Beskriv hur återtagandet av vatten till blodet går till. 

Njurarna ett underbart organ som renar blodet ifrån kvävehaltiga produkter samt restprodukter (läkemedel) men det är icke allt den gör, den reglerar vätskenivån, den bildar hormoner och vid behov glykos för att förhindra sockernivån att sjunka vid svält. Men hur gör den detta – det är en komplex men intressant historia. 

Först måste vi titta på uppbyggnaden, för den består inte enbart av en urinledare (ureter) men också av njurartär (leder in blod) Njurven (leder ut blod (vid behov) den har också en njurbark med nefroner och ett njurbäcken. Vi börjar vid artären där blodet kommer in – artären delas upp till njurkapillärer och de lägger sig som nystan inne i kapseln och bildar ett kärlnystan med kapsel och njurkanal som kallas för ett nefron som är njurens minsta fungerande bestånds del. 

I nefronerna där renas blodet. I högt tryck då kan blodet silas ut genom kapilärväggen och ner i Bowmans kapsel. Blodkärlsväggen tillåter (semipermiabel) tillåter vissa ämnen att släppas igenom men vissa blir kvar i kapillärerna. Primärurin är den första filtrerade vätskan men drygt nittio procent av vätskan vandrar tillbaka till blodet. Och detta sker i (Henleys slyngor) Hur mycket av vattnet och salterna som skall upptas styrs av hormoner och det som blir kvar är sekundärurin som vi kissar ut. 

Arbetet är Framforskad och skriven av Johnatan Lee Davis

Projektledarutbildningen Lean + Kanban 

1 a) Hur använder sig Kanban i verktyg samt tankesätt de 14 principerna (The Toyota Way)? 

 

Hur gruppen använder kanban principerna, är att begränsa komplexiteten i produktionsprocessen genom att begränsa arbetsuppgifter som utförs på en och samma gång.  Och att ha klarhet i vilka som gör vad och hur det blir gjort. Därför har man en kanban Board som visar arbetsflödet på ett översiktligt och enkelt vis.  

 

Hur kommunicerar man i kanban gruppen visuellt och verbalt i ett kanbanmöte och ser på var flaskhalsarna är och hur man ska lösa dessa men också vem i gruppen som ska göra detta.  I en så kallad (Retrospektiv) då utvärderar man genom att tolka mätningar m.m. 

 

1 b) Jag vill att ni skapar en egen "avancerad" Kanban-tavla och förklarar sedan dess utformning? 

 

Back-log här är alla uppgift som ska utföras eller som inte har utförts än. Kanske uppgifter som inte har klarat av kvalitetskraven för produktionen, och behöver revideras. Men också uppgifter som kanske ska väljas bort. Back loggen är alltså en To-Do-Lista för teamet. 

 

Analysis Här bryter man ner uppgiften och bedömer dess värde och funktionalitet för produktionen. Men också ser om uppgiften tar för mycket tid eller dess prioritets värdighet i arbetsflödet.  

 

Implementation Här utför vi uppgifterna (produktionen) och applicerar vi pull-principen från det föregående steget (Analysis) och i Kanban är begränsning av WIP(work-in-progress) en viktig regel. 

 

Test of  vid denna delen då testas den producerade produkten innan leverans och användning av kund. Här säker ställer man kvalitet och kriterierna är uppfyllda enligt specifikation. Om produkten inte uppfyller  

 

då återgår produkten till Back-loggen och värdering och problem-lösning(stop i produceringen) 

Deployment Här levereras och används produkten av kunden. Det yttersta testet, Har vi lyckats med vårt mål. 

 

Doing/done är så kallat del processer som gör det möjligt med en mer utförlig koll på vad som sker i de olika kolumnerna/arbetsmomenten. Som er en en bättre översikt på vad som gått fel och behöver åtgärdas. Som man kan behandla på sitt dagliga kanbanmöte. 

 

Mvh Johnatan Lee Davis

Agila Grunder  
En enkel Summering 

 

 • Arbetssättet – Man har en mer Flexibel inställning till arbetet, en mer humanistisk inriktning som är grundad på Empiriska studier. Man vill ha en effektiv arbetsstruktur i sin helhet. 

 

 • Kommunikation – just det sociala verkar framhävas i Agila strukturer, man ska kommunicera med varandra på daglig basis. För att arbetet och processen ska gå mer smärtfritt och problem ska upptäckas tidigt. 

 

 • Motivation och Enkelhet – Enkelhet, förenkla processer som är ovanligt komplicerade för uppdraget. Att göra något enkelt och effektivt är ett ledord, och en av dem svåraste saker en grupp kan genomföra. Att motivera människor och ha motiverade individer i gruppen.  Mer motiverade och framåt gruppen är bättre resultat i slutet av projektet. 

 

 • Projektets utveckling – att dela upp delmomenten så att kunden kan få användbara del-produkter vid vissa faser genom projektet. Att dela upp (planera) projektet i mer men kortare delfaser så översikten blir bättre över hela projektet. 

 

 • Kunden kommer först, Kundens vilja ske konfirmeras genom projektets gång. Kommunikation med kunden och projektbeställaren är nyckeln till ett lyckat projekt.  

Information och öppenhet mot Kunden är essentiellt i ett Agilt arbetssätt.    

 

Skriven och Fram-forskad av Johnatan Lee Davis

Historia 1a1 och 1a2 (1b)

 

Antiken och medeltiden

 

 • Epokindelning

 • Förändringsprocesser

 • Händelseförlopp

 • Enskilda Individer

 • Strukturperspektiv

 • Aktörsperspektiv

- stat

- Person Tankar, Idéer, Handlingar

 

Platon – Staten

 

 • Filosofer

 • Krigare

 • Resten

 

Ide världen och sinnevärlden

 

 • Mohammed, Ingen Mohammed ingen islam

 • Stater USA, Sydafrika, sovjetunionen

Nya Tiden

 

 • De Geografiska upptäckter

 • Reformationen

 • Sverige som Stormakt

 • Amerika och Franska Revolutionen

 

Källkritik - skriftliga texter

 

 • Tidsaspekt

Försöka avgöra när dokumenterades händelsen?

 • Beroendeaspekten

Vem är det som dokumenterar

 • Tendens

Vad vill textförfattaren

 • Rimlighet

Kan det verkligen ha gått till på detta viss

Sverige under andra världskriget

 

 • Interneringsläger

För kommunister

1934 lag om tvångssterilisering

 

 • Kriminella

 • Tattare/Zigenare/Romer

 • Socialfall

 • Utvecklingsstörda

 

 • John och Alva Myrdahl

”Icke livsdugliga material”

 

Kungar och Krig

1718 - kung den tolfte blev skjuten

 

1800 talet

Identitetsskapandet

 

 • Bonde/Allmoge Historia

 • Har inte kunnat skriva sin historia

 

 • Kvinnohistoria

 

Olika Genrer i Historia vetenskapen

 

 • Arbetarhistoria

 • Immigranthistoria

 • Emigranthistoria

(andra världskriget framåt)

 

 

 

Minoiska perioden

 

Kung minos (Kreta)

Minoiska kulturen dog ut 1500 f.kr

Kanske av en Tsunami.

 

Europas första skriftspråk = linear A

Primitiv kilskrift

 

Grekland (Mykene) Linear B

Språken används till administration, Bokföring

Mykene går under 1100 f.kr

Mykene var en brons kultur

Dorerna har Järn (Järnkultur)

 

Mykenes under gång följdes av

 

- övergivna städer

- Befolkningsminskning från 1100 – 700 f.kr

 

Vid 800 talet då blev det befolknings ökning igen i Europa

 

Stadsstater i Europa

 

På grund av bergigt landskap som orsakar dåliga kommunikationer

Städerna blir isolerade och bildar stadsstater (polis = stad) I Grekland

Fanns, 650 Polis = städer som var ofta i krig med varandra.

 

Tex Argus, Aten, Sparta

 

Sparta

 

De allra flesta styrde ett ganska litet område 5 – 6 mil.

 

skapar kolonier istället för att utveckla på grekiska –

Fastlandet. Då tvångsförflyttade man folk till andra områden

(de fick bistånd)

 

Sparta gör tvärtom, de erövrar hela den peloponnesiska halvön

(stort som Skåne)

 

Sparta är en Militärstat

Sparta är Xenofober = Främlingsfientliga

Sparta är homogena.

 

Sparta gör hela befolkningen där dem erövrar till slavar

Eller Heloter = slavar till spartanerna

 

Från åldrarna 18 – 65 är spartanerna soldater

Utskickade för at hindra heloterna att göra uppror

 

Krypteia – Hemlig Polis / Dödspatruller

 

Militärtjänst börjar vid sjuårs ålder

Och flyttas till kasernerna.

 

Flickorna fick fler viktiga sysslor och kvinnornas ställning stärktes

 

Athen

 

Tyranner tar makter (Tyrann = en våldshärskare)

Under 600 – 500 f.kr då hade tyrannen en positiv klang

 

Kungadöme

 • Ojämn fördelning av dels jordägandet

Samt politiskamakten.

 

Tyrannerna försökte att ordna till missförhållandena.

 

Arrendet är dyrare än inkomsterna

 • Skuldsatt (är bunden till landet)

 

Arrendet övergår till ägande

 • som leder till Politisk t inflyttande

 

 • Solon och Perikles

Försökte förändra missförhållandena

Detta leder till demokrati (folkförsamling)

 

Alla fria män fick rösta, som friman då är politiskt intresse nödvändigt

Annars blir man beteckna som idiot (ointresserad i politik)

 

Templet Parthenon (rundraksten – är dorisk byggstil)

 

Grekerna kopierar och modifierar feniciska skriftspråket

Och det blev det moderna Grekiskan

 

Athenska Demokratin

 

Demos (fria medborgare ed rösträtt (35 000)

Av Athens  300 000 invånare

 

Rådet och Domstolen utsågs genom lottning (tvång)

De främsta ämbetsmännen utsågs via val-

Det var en plikt att delta där (även fattiga inkluderades)

 

 • Slavarna var en tredje del av befolkningen

 • Kvinnorna omyndiga, giftes bort vid fjorton års ålder

 • Kvinnounderskott

 

Romerska Republiken

 

Konsuler

 

Som väljs av folktribuner (presidenter) valda på bestämdtid

(2år) Senaten             300 medlemmar [SPAQ SENATUS POPULUS]

 

Patricierna                Överklassen

 

 • Meritokrati

 • Politiska Ämbeten

 • Questor = Utredare

 • Militär Karriär

 • Religiös Karriär (Pontifex Maximus = över präst)

 

Plebejer (vanliga familjer/folk)

Folktribuner = plebejer vanliga folket, Hantverkare och bönder

 

Om romarna tog över områden

då kunde man bli Bundsförvanter

 

 • slapp göra värnplikten

 • Betala skatt ”tribun”

 •  

Eller bli medborgare

 

 • Militär tjänst

 • Slapp betala skatt

 • möjlighet att komma in i folktribunerna

 

Puniska Krigen

 

Konflikt om Sicilien, Sardinien, Korsika.

 

 • Rom vinner blir en sjömakt.

 • Erövrar Sicilien, Sardinien, Korsika.

 

Andra Puniska Kriget  

 

Hannibal Barca

              invaderar Italien Norrifrån

 • Härjar runt i nästan tio år besegrar flera Romerska Legioner

 • Marscherar mot Rom

 • Taktiker, Han vet hur ett slagfält bör bemästras

 • Duktig Strateg

 • Får inget stöd från Kartago efter dom

 

Resultatet av Puniska krigen

 • övergivna Jordbruk

tas över av stora landsägare (Latifunder)

 • Arrenderar ut Jorden

 • Proletärer – egendomslösa människor

 • Legosoldater

Går på cirkus, Gladiatorspel, bröd och skådespel

 • 70 – 31 f.kr

Första triumviratet

 

Julius CeasarCrussusPompijus

StåthållareRikastframgångsrik

Och skickligi Rom slagit ner ett uppror

Politiker, militär(Spartacus upproret)

Befälhavare

 

Inbördeskrig

 • Ceasar tar makten

 • Konsul

 • Diktator (normalt i sex månader)

Begränsad men Julius Ceasar

Blir utsatt till diktator på livstid

Men mindre populär hos senaten

 • Senatorerna konspirerar för att mörda

Julius Ceasar bla Maricus Antoneus

Bruttus (Ceasars Vän)

 

Diskutabla citat av Ceasar “även du Brutus”

Patricierna pratade – Grekiska med varandra

Plebejer – pratade latin med varandra

Inbördeskriget varar i tio år.

Augustus Octavianus (Ceasars Adoptivson)  

Kallar sig (Primus = Först) medborgare, patron för alla Romare

Han blir Ny romersk ledare ”Roms första Kejsare

     Brutus     Mantinus     Kleopatra

                                      Hade en affär

                                      Med Julius Ceasar.

//

If you want to contribute to my Job or give a gift (symbolic gift)you can swish to me on +46(0)732552336 and mark it as a gift, so i can my declaration in a smooth way.

Personpsykologi 2b – psykologi 2 

 

Min personlighet och utveckling 

 

Min personlighet har påverkats på ett genetiskt och socialt vis. Jag tror att vissa drag är biologiskt betingade – Som man kan se hos andra personer i släkten. Men på samma gång då härmar man olika vänner och kändisar till en vis grad. Denna leken av katt och mus – När en kompis får en ny tröja då vill man kanske ha en bättre. Det är kanske mer av en Identitets överlevnad än ett ego i sig själv. 

 

Men när det kommer till kändisar som man kanske gillar då kommer ju projektering in i bilden.  

Man kanske inte är en väldigt utstående person i fritid men i sin egna värld, Då kan man vara vem som helst och denna speciella värld går parallellt med den riktiga världen men vad som skiljer en galen och en normal människa är när skiljelinjen decimeras, så man inte kan se skillnad mellan ditt liv och kändisens liv som du vill ha.  

 

Jag personligen tror att jag är en blandning mellan introvert och extrovert. Det beror på när frågan ställs. Hemma brukar jag vara introvert men med vissa tillfällen jag tillåter mig vara lite vild på internet och kommunicerar på Facebook o.s.v.  

 

men när jag är utanför hemmet då är jag en blandning Mellan de båda.  

I skolan är jag nog ett mellan ting mellan delvis introvert och extrovert men i kyrkan är jag nog introvert för det mesta (Där är jag inte centrum) på träningen är jag introvert när jag utför en övning men extrovert mellan övningarna Jag står och pratar med andra utövare eller med dem anställda. 

 

Men hur tolkar eller ser andra på mig. Jag vet inte riktigt men kanske lite kall, vetgirig, Introvert,  

Noggrann till en vis del. Det är svårt att säga. För man kan inte läsa andras tankar (abstrakt tänkande) 

Vissa kommentarer är ju att jag är en mer kalkylerande och försiktig med mina uttalanden – att funderar en längre tid och sedan uttalar mig på en artikulerat vis. 

 

Utveckling, Jag kan nog säga att min utveckling var långsam till en början men tog fart efter sex års ålder. Och när jag var åtta, nio då slutade jag läsa barnböcker och började med vuxen litteratur, Teknik och vetenskap för det mesta läste jag. Musik var från en tidig ålder en favoritsysselsättning. 

Och senare kampsport. 

 

Jag har utvecklat mina personlighetsdrag delvis från barndomen men också i kontakt med andra(socialisering) men också genom träning då möter man andra kulturer t.ex. Kinesisk och japansk kultur. Men också personer med andra kulturer och personlighetsdrag. Jag tror att denna socialisering kommer att fortsätta att påverka mig positivt genom hela mitt liv.  

 

Om jag var född i ett annat område och i en annan familj skulle det ha en påverka? Troligen skulle jag varit annorlunda – jag skulle ha haft andra erfarenheter på gott och ont. Men också kulturella yttringar tror jag har en direkt och fundamental effekt på individer och deras val i livet. Men hur mycket skulle jag skilja från den person jag är idag? Nja det vet jag inte direkt. Troligen skulle jag varit mer psykologiskt linjerat mot den kulturen och religiösa bruk. 

 

 

16-faktorsmodellen, Big five, Jungs typologi 

 

Inledning 

Jag har lite problem med personlighetstest i stort. Men jag brukar se det så att om man har tillräckligt med variabler då kan man få ett ganska vetenskapligt perspektiv av den identiteten men det man bör minnas är att en person har miljarder olika variabler så enhelhets syn är omöjlig. Men den kan ge en begränsad bild över man kan förvänta sig av individen men jag är lite tveksam. 

(to be continued - fortsättning följer) 

Med vänlig hälsning skribenten Johnatan Lee Davis

Ångest och Neuroser 
fördjupningsarbete Biologi 2 

Inledning 

 

I vårt samhälle idag då är det så mycket som påverkar vårt psyke på gott och ont 

Det verkar som att mer vi förenklar och förstärker vårt samhälle då kan vi inte få en balanserad vardag. Och vår kropp och psyke försöker att anpassa sig så bra som möjligt men ibland kan inte hjärnan ta emot alla intryck och erfarenheter vi upplever, Hur reagerar vi och hur behandlas våra misärer på ett civiliserat sätt.  

 

Perspektiven och Utgångpunkter 

 

Om man ser det utifrån psykologins olika perspektiv. Då kan man lösa problem med kombination psykofarmaka och exponering och ibland terapi. När man kombinerar perspektiven då kan man få en bra effekt när det kommer till behandlingen. Man kan använda en trappa när det kommer till behandling. 

 

Man kan börja med terapi och gå till exponering och slutligen Psykofarmaka samt kirurgi som är en ovanlig metod (lobotomi). Men man kan också se på faktorer som inte är direkt kopplat till den psykosomatiska diagnosen som kan egentligen handla om latenta tankar och handlingar som individen samt individer i närheten utför, Men projiceras som ett sjukt tillstånd hos patienten. 

 

Stress och samhället nu och då 

 

Hur ska man se stress på ett historiskt perspektiv och jämföra det i ett modernt samband. Vad har ändrats och vad är lika med våra förfäder. Om man går tillbaka tolv tusen år när övergången mellan samlar/jagar kulturerna tillkom. 

i jagar/samlar kulturen gjorde man bara vad som var nödvändigt för den dagliga överlevnaden men det som också tillkom i den dagliga rutinen var konflikter med andra minisamhällen eller byar (krig) men annars då verkar det som att stressnivåerna var begränsad till jakten och krigsföringen och det var en mer överlevnads specifik händelse i stort. 

Vad ändrades i stort när människa växlade från ett Jagar/samlar kultur till en Jordbrukskultur 

De revolutionerade från ett nomadiskt liv till ett fast boende eller statiskt leverne och mer beroende av när miljön och vad befolkningen i stort tillförde byn eller samhället. Och det tillförde ett mer rutin strukturerat leverne i stort som tillförde stress och psykiska besvär till befolkningen men också ett högre levnads värde och en starkare kulturell utveckling i litteratur och innovation. 

 

Med utveckling då kommer också ett krav – Att människan utvecklas synkroniserat med teknik, samhälle. Annars kommer stressnivåerna att höjas med utvecklingen. Och Individerna i samhället kommer att känna sig vilse i sitt nya tekniklandskap t.ex. I början av nittio och tvåtusentalet när mer och mer tjänster blev digitala och dem äldre i populationen inte hängde med i utvecklingen. De kunde inte betala räkningar på internet och detta orsakade en kulturell krock mellan yngre och äldre. 

 

Innan denna utvecklingen då var äldre personer i samhället de som visste mest och man kunde be om råd från, men i tvåtusentalet då var äldre tvungna att be yngre om råd om datorer och dyl. och detta orsakade frustration och stress. 

 

 

 

Neurotiska människor och vårt samhälle 

Vårt samhälle är väldigt komplicerat med många variabler som man måste bolla hela tiden och hur gör vi detta. Vi gör detta med medveten eller omedveten selektion vi väljer vilka impulser vi vill reagera på och vilka impulser som är mindre prioriterade beroende på dess hotbild mot den enskilda personligheten.  

Men när man har en Neurotisk störning då kan denna prioritering bli felaktig och individen kanske inte ser rätt hot som hot men felaktigt vänder reaktionen mot någon annan eller någon annan sak. Och på så vis utrycker aggression mot fel individ eller ser något som ett hot när det inte är det.  

Men individens Neurotiska störningen kanske är ett skydd mot samhället eller vardagen den lever i. Individens omedvetna förnekande kanske hjälper individen att leva ett normalt liv och inte är medveten om denna störning. Men dennes omgivning däremot ser signaler för en störning eller ab normalt beteende. 

 

 

 

Schizofreni – det kluvna psyket 

När det kommer till Schizofreni då är det först och främst genetiska orsaker varför en individ drabbas enligt en föreläsning på Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=8cW36uaQ07s) om bägge föräldrarna har schizofreni eller fallenheten för sjukdomen då ökar riskerna explosions artat. Men till en liten nivå då beror det på andra faktorer. Hur diagnostiserar man schizofreni, Patienten måste uppvisa två av fyra symtom  

 1. Vanföreställningar 

 1. Hallucinationer 

 1. Desorganiserat tal 

 1. Påtagligt desorganiserat eller katatont(förstelnat) beteende 

 1. Utarmning av känslolivet, tankelivet eller viljan. 

De har positiva symtom Negativa symtom eller kognitiva symtom. Positiva symtom handlar om att vissa egenskaper tillkommer och negativa symtom då försvinner vissa egenskaper och kognitiva handlar om hur d uppfattar och bearbetar intryck från omgivningen.  

 

Jag såg en dokumentation från Youtube om en svensk man som förklarar hur han handskas med sin sjukdom  

(https://www.youtube.com/watch?v=74R4Tr83_ok)   

och att vänners, familjen stöd är tydligen väldigt viktigt för att bearbeta sjukdoms tillståndet (https://www.youtube.com/watch?v=9B5_Xcaffiw

 

Behandling av schizofreni och mentalt handikappade har ändrats sig genom åren från att behandla patienter i ljusa omgivningar som Youtube dokumentationen om st lars förtäljer (https://www.youtube.com/watch?v=WSPi8AXUt8c) till lobotomi och sedan psykofarmaka. Så utvecklingen har gått snabbt dem senaste trettio åren till det bättre. 

 

Slutord 

När man ser på hur DNA tekniken utvecklas då tror jag att Mentala sjukdomar kommer att bli lite enklare och mer precist diagnostiserade och behandlade i framtiden. Man kommer nog också ha en mer förståelse till patienterna och anhöriga till patienterna när man går över från symtom baserad diagnosering till orsaks baserad diagnosering. Men då måste också psykiatrins utveckling gå hand i hand med teknikens utveckling.. 

 

Referenser  

Läroboken Psykologi 1+2A Martin Levander – Cornelia Sabelström Levander ISBN 978-91-27-42716-7 

Lärobok Historia Samband Historia Niklas Ericsson och Magnus Hansson ISBN 978-91-622-7240-1 

Filmer 

https://www.youtube.com/watch?v=8cW36uaQ07s 

https://www.youtube.com/watch?v=74R4Tr83_ok 

https://www.youtube.com/watch?v=9B5_Xcaffiw 

https://www.youtube.com/watch?v=WSPi8AXUt8c 

https://www.youtube.com/watch?v=5EVEK5e5MZE 

https://www.youtube.com/watch?v=bvsUHCZcT9Y 

 

Mvh Johnatan Lee Davis 

Sociologisk fältstudie om klass 

 

Angered c – Saltholmen – Angered c 

 

Jag tar spårvagnen från Angered C ca 15:45 

Det är 9:an blandad härkomst.  

Arbetarklass / inga under fattigdomsgränsen 

Men inte direkt medelklass vissa kanske är 

Studenter. Tre barn vagnar med mödrar 

Tre, fyra med arbetskläder (snickare) 

Alla andra civilkläda och vissa få med designerkläder.  

 

Inga som tigger vid detta tillfälle. 

 

Gamlestadstorget 

1600 några arbetare med snickare byxor 

Annars ingen större skillnad. 

 

Centralstationen  

En del går av och utbytt med samma gruppering/arbetarklass 

 

Går av på Brunnsparken (går mot Nordstan) 

Här är en högre andel svensk födda och designkläder. En som tigger vid Nordstan.  

 

Går på 11 ans spårvagn (bakredelen av vagnen) en mer distinkt härkomst (svensk födda) designerkläder medelklass 

 

Järntorget 16:27 

Övre Medelklass kvinna med päls 

 

Stigbergstorget 16:33 

Studenter och några arbets kläd men annars ingen större skillnad.  

 

Mariaplan/Sannaplan 16:39 (mellanvagnen) 

Färre på spårvagnen nu förut var den nästan full. Kanske en tredje del men annars ingen större skillnad. 

 

Kungsten 16:44 

Ingen skillnad.  

 

Äldre Pensionärer kanske (16:51) 

 

Saltholmen 16:55 

Skärgårdsbåtarnas väntrum  

Majoriteten äldre men vissa yngre vissa hade arbetskläder. 

 

Tar 11:an mot Brunnsparken (främre vagnen) 

När båtarna kom in då kom det en salig blandning av folk från äldre till yngre kanske studenter eller bara vanligt folk. 

 

Mesta dels vita inte så mycket blandad härkomst.  Kläder inget speciellt bombar jacka med Jens så kanske lägre medelklass eller arbets klass.  

 

Sandra 17:22  

Ingen större skillnad förutom att vi har en mer akademisk / student skara komma ombord spårvagnen.   

 

Fjällgatan (17:32) ett äldre par välklädda  

Kvinnan speciellt (päls) medelklass kanske övre medelklass.  

 

Stigbergsgatan 17:34  

Studenter/ arbetare  

 

Grönsakstorget  

Börjar få en mer blandad härkomst och gruppering men inte överväldigande majoritet än. Arbetsklass/studenter/turister från kazan/ äldre i minoritet. (17:41) 

 

Går av i Brunnsparken (17:44) 

I Nordstan verkar nästan alla vara fashion medvetna. Väldig blandad härkomst men det stod var att alla verkar vara välklädda. 

 

(18:30)  

Går på 4an på Centralstationen (främre vagn) 

En yngre generation kanske arbetare eller Studenter på väg hem. Några har arbetskläder och vissa har designerkläder på (mesta kvinnor - dom är mer trend medvetna) färre äldre och familjer nu.  

 

Nu avslutar jag min Sociologiska undersökning i Angered C 18:54  

 

Slutsats: Vad jag kunde se för mönster var att kanske ekonomi / och samhällsstrukturer  

                 Har en direkt påverkan var / när någon åker någonstans. Och vad man har på sig  

                 Vilka signaler om sin status man vill visa. Men att ett köpcentrum som Nordstan  

                 Kan överbrygga dessa klyftor för jag såg faktiskt att alla såg lite mer väl klädda där. 

                 Så shopping och fika kanske får människor att komma närmare varandra.  

                Gemensamma     nämnare som alla har gemensamt är bra i ett såkallat post-modernt  

               samhälle utan förankringar.