Meny ( sve )

Menu ( eng, ita, de )

Menú ( esp )

Menoy (gr)

Media and Files

English Poems

Art Gallery

Contact us

Svenska Dikter

(SE) - Välkommen till min underbara webbsida

(ENG) - Welcome and enjoy my Website

(DE) - Willkommen auf meiner Website

Ich behalte mir Rechtschreibfehler vor - ich bewege mich nur auf Schwedisch und Englisch

(ESP) - Bienvenido a mi sitio web

Me reservo contra los errores de ortografía. Me estoy moviendo en sueco e inglés.

(ITA) - Benvenuto nel mio sito

Mi siedo contro gli errori di ortografia - mi sto semplicemente muovendo in svedese e in inglese

Information om mig 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

General Information, allgemeine Informationen, información general, informazioni generali

Ich behalte mir Rechtschreibfehler vor - ich bewege mich nur auf Schwedisch und Englisch

Me reservo contra los errores de ortografía. Me estoy moviendo en sueco e inglés.

Mi siedo contro gli errori di ortografia - mi sto semplicemente muovendo in svedese e in inglese

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mitt Namn, My Name is, meine name, Mi nombre, Il mio nome 

Johnatan Lee Davis

Nationalitet, Nationality, Nationalität, nacionalidad, nazionalità

 

Svensk

Född på, Born in, Geboren am, Nacido en, Nato su  

 

Bahamas, Great Exumas 1980

Uppfödd / Raised, gezüchtet, criado, allevati 

 

Sverige, Västra Frölunda

Språk Language, Sprache. idoma, lingua 

 

Svenska /Swedish, Engelska / English.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matvanor/Diets, Ernährungsgewohnheiten, Los hábitos alimenticios,  abitudini alimentari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag är Laktos och Gluten Intolerant.

I´m lactose and gluten intolerant.

Ich bin Laktose- und Glutenintolerant. 

Soy intolerante a la lactosa y al gluten, 

Sono intollerante al lattosio e al glutine. 

__________________________________________________________________________________

 

Kompetens och utbildning

  (Competence and Education, Kompetenz und Bildung, Competencia y educación, Competenza e istruzione)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE) Industri Programmet 

(ENG) Industry Program

(DE) Industrieprogramm

(ESP)

Programa de Industria

(ITA)

Programma industriale

(1996 – 2000)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Kompletteringsutbildning till restaurang Branschen

(ENG)

Complementary training to the restaurant industry

(DE)

Zusatzausbildung in der Gastronomie

(ESP)

Formación complementaria a la industria gastronómica.

 

(ITA)

Formazione complementare al settore della ristorazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Har arbetat som Kock i tretton år 

(ENG)

I have worked as chef for thirteen years.

(ESP)

Ha trabajado como chef durante trece años.

(ITA)

Ha lavorato come chef per tredici anni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Jag har Avslutat Projekt Ledarutbildningen

(ENG)

I Have finished the Project Managing Education

(DE)

Ich habe ein Projektleiter-Training abgeschlossen

(ESP)

He completado el entrenamiento de liderazgo del proyecto

(ITA)

Ho completato la formazione sulla leadership di progetto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Jag studerar just nu på Skt Elisabets folkhögskola 

på utbildningen KundRelations Specialist utbildningen

(ENG) 

I am currently studying at Skt Elisabet's college? 

on the CustomerRelationsship specialist course

(DE)

Ich studiere derzeit am Skt Elisabet College?

auf dem CustomerRelationsship-Spezialkurs

(ESP)

Actualmente estoy estudiando en la universidad

de Skt Elisabet? en el curso de Especialista en

Relaciones con el Cliente

(ITA)

Attualmente sto studiando al college di Skt Elisabet?

sul corso specialistico CustomerRelationsship

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Jag har fixat den skriftliga delen av Jägarexamen

I have done the Theoretic part of the Hunting Exam

 

(DE) 

Ich habe den schriftlichen Teil des Hunter-Abschlusses korrigiert

(ESP)

He arreglado la parte escrita del título de cazador

(ITA)

Ho fissato la parte scritta della laurea di Hunter

__________________________________________________________________________________

 

Arbete och Praktik 

 (Work and Practice, Arbeit und Praxis, Trabajo y práctica, Lavoro e pratica) 

 

2000 – 2002

 

Plastteknik

Strandsmekaniska

Stadium

Haglundfärg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 – 2016 (januari)

 

Eddo (alltiallo för det mesta kock i köket)

Amica (alltiallo för det mesta kock i köket)

Fazer Food service (alltiallo för det mesta kock i köket)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Jag har Truckkörkort (A 1–4 B 1–4)

(ENG)

I have a forklift license (A 1–4 B 1–4)

(DE)

Ich habe einen LKW-Führerschein (A 1–4 B 1–4)

(ESP)

Tengo una licencia de conductor de camión (A 1–4 B 1–4)

Ho la patente di guida di camion (A 1–4 B 1–4)

__________________________________________________________________________________

 

Intressen och Hobby
 (Interests and Hobbies, Interessen und Hobbys, Intereses y pasatiempos, Interessi e hobby)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Jag är intresserad av dem mesta sporterna

men speciellt kampsport, Skytte, jag  har tränat

Judo, Jujutsu, Aikido, Wing Chun, Shaolin – Sanda,

Boxning, Kickboxning, Muay Thai, Taekwondo, MMA,

Kali sikarand (stavat det fel) Budjikan m.m.

Oftast parallellt med varandra

men på senare år har det inte blivit något

(ekonomiska skäl)

Jag började att gymma runt 1995 när jag var femton

år och var tillåten att börja Men på senare år har det

inte blivit något (ekonomiska skäl)

(ENG)

I'm interested in most of the sports but especially

martial arts, Shooting, I have trained Judo, Jujutsu,

Aikido, Wing Chun, Shaolin - Sanda, Boxing, Kickboxing

Muay Thai, Taekwondo, MMA, Kali Sikarand (spelled it wrong)

Budjikan etc.

Usually parallel to each other but in recent years

it has not become anything (economic reasons)

i began to Body Build at the gym when i was fifteen

but lately i havn´t been abel to traine because of 

economical reasons

(DE)

Ich interessiere mich für die meisten Sportarten

Aber vor allem Kampfsport, Schießen habe ich trainiert

Judo, Jujutsu, Aikido, Wing Chun, Shaolin - Sanda, Boxen 

Kickboxen, Muay Thai, Taekwondo, MMA, Kali Sikarand

(falsch geschrieben) Budjikan usw.

Normalerweise parallel zueinander aber in den letzten Jahren

ist daraus nichts geworden (wirtschaftliche Gründe)

Ich begann im Fitnessstudio zu trainieren,

als ich fünfzehn war In letzter Zeit war ich

aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der

Lage zu trainieren

(ESP)

Estoy interesado en la mayoría de los deportes.

Pero sobre todo artes marciales, tiro, he entrenado.

Judo, Jujutsu, Aikido, Wing Chun, Shaolin - Sanda, Boxeo,

Kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, MMA, Kali Sikarand

(lo deletreó mal) Budjikan, etc.

Generalmente paralelos entre sí Pero en los últimos años

no se ha convertido en nada. (razones económicas)

Comencé a entrenar en el gimnasio

uando tenía quince años. Pero últimamente no he

sido abel to traine por razones económicas.

(ITA)

Sono interessato alla maggior parte degli sport

ma soprattutto le arti marziali, le riprese, mi sono allenato

Judo, Jujutsu, Aikido, Wing Chun, Shaolin - Sanda, Boxe

Kickboxing, Muay Thai, Taekwondo, MMA, Kali Sikarand

(scritto male) Budjikan ecc.

Di solito paralleli tra loro ma negli ultimi anni

non è diventato niente (motivi economici)

Ho iniziato ad allenarmi in palestra quando avevo

quindici anni ma ultimamente non sono stato abile

al tirocinio a causa di ragioni economiche

__________________________________________________________________________________

Resor och Kultur
(Travel and Culture, Reisen und Kultur, Viajes y Cultura, Viaggi e Cultura)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(SVE)

Min starkaste passion är att resa och se nya platser och grejer,

Jag har varit i brittiska öarna ganska ofta. Varit i Kanarieöarna

fyra gånger. Riktigt härliga öar att bara sitta och bara njuta av

solen och den Goa maten som är ganska speciell.

Varit på många olika platser i Skandinavien men också hade den

ovanliga möjligheten att resa till Estland Tallinn några år efter

sovjetunionens fall. Och fick se hur dom hade det och hur grymt

bra dom var på att anpassa sig till den nya verkligheten dom fick möta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ENG)

My strongest passion is to travel and see new places and stuff,

I've been to the British Isles quite often. Been in the Canary Islands four times.

Really lovely islands to just sit and just enjoy The sun and the Great food are quite special.

Been to many different places in Scandinavia but also had the unusual opportunity to travel to

Estonia Tallinn a few years after the fall of the Soviet Union. And got to see how they had it and

how great they are at  adapting to the new reality they had to face.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(DE)

Meine größte Leidenschaft ist es zu reisen und neue Orte und Sachen zu sehen,

Ich war schon oft auf den britischen Inseln. War schon viermal auf den Kanarischen Inseln.

Wirklich schöne Inseln, um einfach nur zu sitzen und einfach die Sonne und das tolle Essen zu genießen,

sind etwas ganz besonderes. Das War schon an vielen verschiedenen Orten in Skandinavien, hatte aber

auch die ungewöhnliche Gelegenheit zu reisen Estland Tallinn einige Jahre nach dem Sturz der Sowjetunion.

Und haben gesehen, wie sie es hatten und Wie großartig waren sie dabei, sich an die neue Realität anzupassen, mit der sie konfrontiert waren.

Ich behalte mir Rechtschreibfehler vor - ich bewege mich nur auf Schwedisch und Englisch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ESP)

Mi pasión más fuerte es viajar y ver nuevos lugares y cosas, He estado en las Islas Británicas bastante a menudo. He estado en Canarias cuatro veces. Islas realmente encantadoras para simplemente sentarse y disfrutar El sol y la excelente comida son muy especiales. En He estado en muchos lugares diferentes en Escandinavia pero también tuve la inusual oportunidad de viajar a Estonia Tallin unos años después de la caída de la Unión Soviética. Y pude ver como lo tenían y qué grandes eran para adaptarse a la nueva realidad que tenían que enfrentar.

Me reservo contra los errores de ortografía. Me estoy moviendo en sueco e inglés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ITA)

La mia più grande passione è viaggiare e vedere nuovi posti e cose, Sono stato nelle isole britanniche abbastanza spesso. Sei stato alle Isole Canarie quattro volte. Isole davvero adorabili per sedersi e semplicemente godersi il sole e il cibo ottimo sono davvero speciali. È stato in molti posti diversi in Scandinavia, ma ha anche avuto l'insolita opportunità di viaggiare Estonia Tallinn pochi anni dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E ho visto come ce l'avevano e quanto sono bravi a adattarsi alla nuova realtà che hanno dovuto affrontare.

Mi siedo contro gli errori di ortografia - mi sto semplicemente muovendo in svedese e in inglese

-----------------------------------------------------------------------------------------------------